Социология, културни изследвания и културология

Социология на културата се използва в критиката, анализира и тълкуването на думите. Символиката, артефактите и взаимодействието помежду им си имат своите форми в социалния живот. Те намират своето приложение без значение дали субкултурите в мащаба и обществата. От културата по времето на Зимел става известен и още един термин в социологията – Икономическа социология. Тя представлява култивиране на хора, чрез посредничеството на форми от вън, които преминали през историята.

Като термин „Икономическа социология“ е откритието на Уилям Стенли Йевънс. Това става в 1879. През 1890 г., Дюркем, Зимел и Вебер откриват и нови подходи в анализирането й. По времето на Маркс материализъма има цел да демонстрира, по какъв начин икономическите сили оказват влияние върху обществото. Така се заговаря и за разграничаването на обществения труд и максвеберовата.

Днес трудовете по социология са безкрайно много. Сред публикуваните от 1922 г. дават много богата информация за синонимична социо-икономиката. Въпреки това социологията се фокусира над различните промени в икономиката.

Днес социолозите използват интензивни методи, за анализиране и моделиране на математически явления в социалното общество.