Социологията като наука

Названието социология произхожда от латински – socius, което значи обществен; от древногръцкият λόγος, което е мисъл, наука и причина. Като цяло социологията изучава закономерности по развитие и създаване на системи, групи и общности, създаване на личности в рамките на общество и общественост, както и специфика на обществото.

Социологията е свързана и с процеси за развитите на индивидите, като част от на асоциации, институции и групи. Тя залага на количествени методи и качествени подходи, статистическа данни и тяхната обработка. Изследванията, които прави социологията се използват след това в реклама, маркетинг, политика, образование, здравеопазване и други.

Продължете да четете Социологията като наука

Социология, културни изследвания и културология

Социология на културата се използва в критиката, анализира и тълкуването на думите. Символиката, артефактите и взаимодействието помежду им си имат своите форми в социалния живот. Те намират своето приложение без значение дали субкултурите в мащаба и обществата. От културата по времето на Зимел става известен и още един термин в социологията – Икономическа социология. Тя представлява култивиране на хора, чрез посредничеството на форми от вън, които преминали през историята.

Продължете да четете Социология, културни изследвания и културология

Портал за социология